Welkom bij de Odd Fellows Heerenveen vriendschap liefde waarheid

odd fellows schakel mensen header

Op zondagmiddag 15 december werd de jaarlijks Kerstmiddag gehouden voor gasten die al eens deelgenomen hebben aan het “weekend Fredeshiem”. Het doel van deze middag is velerlei, maar vooral het ontmoeten van elkaar. Lekkere hapjes bij de kerstboom en mooie sfeervolle live muziek droegen bij tot de gezelligheid. Na afloop kreeg een ieder een leuke kerstattentie mee naar huis. Op de bijgevoegde kerstkaart schreven wij de tekst “Vrede is daar, waar mensen omzien naar elkaar!”

 

Vrijdag de 22e november was het weer zover. Veel Odd Fellows zijn bereid geweest naast de wekelijkse boodschappen iets extra te kopen dat gedoneerd kon worden aan mensen die het minder breed hebben. En minder breed is ook minder breed. Om voor een voedselpakket bij de Voedselbank in aanmerking te komen mag je niet meer dan € 180,- per maand vrij te besteden hebben. Hier zijn de vaste lasten van af. We zijn blij dat we een groot aantal dozen gevuld met levensmiddelen bij de Voedselbank konden brengen.

 

 

 

 


Op 22 mei ontvingen afgevaardigden van Humanitas Heerenveen-Weststellingwerf uit handen van de Odd Fellows Heerenveen een cheque ter waarde van € 300,- voor de Sinterklaas speelgoedactie van 2013.

Humanitas Heerenveen-Weststellingwerf organiseert elk jaar de Sinterklaas speelgoedactie. Deze actie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar waarvan de ouders/verzorgers in een financieel moeilijke situatie zitten. Op deze wijze kunnen ook deze kinderen Sinterklaas vieren. In Heerenveen en Weststellingwerf werden vorig jaar in totaal 259 cadeautjes rondgebracht door 20 vrijwilligers. Deze cadeautjes kunnen alleen worden gefinancierd door giften en subsidies. Met deze gift kunnen weer een flink aantal kinderen worden blij gemaakt.


 

 


De Odd Fellows Heerenveen helpen tijdens de NL Doet actie op vrijdag 15 maart mee in het verpleeg -en verzorgingshuis de Miente te Gorredijk, tijdens hun ‘Multcultidag’. De bedoeling is om de bewoners een gezellige middag te bezorgen met invloeden uit verschillende landen en culturen. De Odd Fellows mogen dicht bij huis blijven want aan hen is gevraagd om de echt (oud) Hollandse sfeer te brengen.

EcokathedraalOp zaterdagmiddag 6 april 2013 zal de expositieruimte van de Odd Fellows Loge aan de Herenwal 10 in Heerenveen geopend zijn voor publiek van 14:00 uur tot 17:00 uur. De expositie met foto’s van Peter Wouda die hij de afgelopen jaren maakte van de Ecokathedraal in Mildam en de Le Roy tuin aan de Europalaan en Kennedylaan in het centrum van Heerenveen, was eerder te zien in een galerie in Weimar (Duitsland). De Ecokathedraal in Mildam is het levenswerk van Louis Le Roy (1924 – 2012) waar momenteel door een aantal nieuwe bouwers verder aan wordt gebouwd.

 

NL-Doet is de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds op 15 en 16 maart 2013.

15 maart zal de Commissie Maatschappelijk Activiteiten van de Odd Fellows in Heerenveen hulp aan bieden om in het verzorgingshuis de Miente in Gorredijk mee te helpen een “ Multicultidag” te organiseren in het kader van Nl-doet.

Dat een vrijwilligers inspanning niet alleen een last is maar ook een zeer positieve bijdrage kan leveren blijkt ook uit onderzoek dat René Bekkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan.

Hieruit blijkt dat 40% van de Nederlanders zich met vrijwilligerswerk bezig houden, vooral bij clubs, kerken en in de gezondheidszorg. Ze voelen zich gelukkiger en gezonder doordat zij een bijdrage aan de maatschappij leveren. Uiteindelijke leven ze ook langer.

Bovenstaande is misschien een aanmoediging om actief aan deze dag mee te doen. U bezorgt niet alleen de bewoners van het verzorgingshuis een onvergetelijke dag, maar vooral ook uzelf.


 

Ecokathedraal MlidamIn het logegebouw van de Odd Fellows Heerenveen is van januari t/m april 2013 een foto-expositie te zien met foto's van Peter Wouda die hij de afgelopen 20 jaar maakte in de Ecokathedraal van Louis Le Roy in Mildam, en de Le Roy tuin in het centrum van Heerenveen.

Louis Le Roy (1924 - 2012) heeft ruim 30 jaar lang aan zijn Ecokathedraal gewerkt. Het bouwwerk bestaat uit gestapelde klinkers, trottoirtegels en stoepranden. Na het voltooien van een bouwwerk, liet Le Roy de natuur het werk weer overnemen.

Het logegebouw is in principe alleen toegankelijk voor leden van de Odd Fellows, maar dDe expositie zal in maart op april ook te bezichtigen zijn voor niet-leden. Hierover vindt u later meer informatie op deze site.

 

Het avontuur van mijn leven  

‘You have to look for tall, blond people. They’re the Dutch ones.’ werd de kleindochter van het gastgezin verteld, terwijl zij op ons stond te wachten op het vliegveld in Toronto. En inderdaad, naast mij stonden nog vier Nederlanders, die alle vier voldeden aan de eisen van Mr. and Mrs. Wanamaker.

icon

Odd Fellows Heerenveen |  Herenwal 10 | 8441 AZ HEERENVEEN | Friesland

(c) 2019 Odd Fellows Heerenveen, realisatie website: Noordoost.nl