Op zoek naar inspirerende ontmoetingen en nieuwe vriendschappen?

hand schudden

Over ons

Wij zijn Odd Fellows, mannen en vrouwen van diverse pluimage. Wij staan actief in het leven, hebben veel gezien en gehoord en lief en leed ervaren. Wij komen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Wij zijn maatschappelijk actief. Dat doen we individueel of samen. Wij willen bijdragen aan een betere samenleving. Dat begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denken en doen.

 

Wat wij belangrijk vinden

Wij spreken elkaar daarbij altijd aan op gezonde filosofische principes en op universele waarden als vriendschap, liefde en de zoektocht naar waarheid. Wij zien zoeken naar waarheid als zoeken naar duidelijkheid over de zin van ons leven. Telkens als een klein stukje waarheid wordt gevonden, zullen we proberen het te gebruiken om onszelf en onze medemens beter te begrijpen.

 

Een belangrijke waarde voor ons is de  gulden regel. Een wijdverbreide en universele stelregel vanuit de praktische ethiek die luidt: 'Behandel anderen  zoals je zelf behandeld wilt worden'.

Handen OddFellows

 

hand schudden

Internationale organisatie

We maken deel uit van een internationale organisatie, die twee eeuwen bestaat. Deze geschiedenis heeft ons verrijkt met een groot gedachtegoed, dat je op veel plaatsen terug vindt in onze bijeenkomsten, bijvoorbeeld in het gebruik van symbolen die een belangrijke rol spelen en in teksten die gebaseerd zijn op eeuwen oude bronnen.

 

Loges

De organisatie kent loges waar we ontmoeten en inspiratie opdoen.
Ontmoeting en inspiratie staan centraal in onze bijeenkomsten. In het eerste uur nemen we tijd voor inspiratie en bezinning. We luisteren naar bijdragen van onze leden en de daarbij gekozen muziek. Daarna is er onder het genot van een hapje en een drankje, tijd voor gezelligheid en aandacht voor elkaar.

Onze loges zijn onze ontmoetingsplaats waar we met elkaar spreken over wat ons bezig houdt, waar we samen kunnen lachen en kunnen huilen. Een plek waar je jezelf kunt zijn ongeacht wat je doet en wat je bent.

Binnen en buiten de loge treden we mensen met respect en zonder vooroordelen tegemoet. Afkomst, religie, opleiding of maatschappelijke positie vinden wij niet belangrijk. Vanuit een positieve levenshouding gaat het ons niet om WAT je bent, maar om WIE je bent

vier vrouwen

 

hand schudden

Maatschappelijk betrokken


Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van mensen en organisatie op heel uiteenlopende manieren. Loges kunnen maatschappelijke activiteiten in logeverband organiseren, b.v. het bijhouden van een tuin van een hospice, een boekhandel beheren waarvan de winst voor het goede doel bestemd is, enz. Daarnaast zullen velen van ons individueel betrokken kunnen zijn bij vrijwilligerswerk zoals het ondersteunen van ouderen of zwakkeren in de samenleving.

Alle loges hebben een Commissie Maatschappelijke Activiteiten die de activiteiten coördineert en kijkt waar we kunnen helpen en bijdragen. Leden van onze loges doen actief mee om de activiteiten te realiseren.