Welkom bij de Odd Fellows Heerenveen vriendschap liefde waarheid

odd fellows schakel mensen header

lezing maatschappij van weldadigheid tiemen stuiver

U bent van harte welkom op dinsdagavond 27 november bij de lezing over de Maatschappij van Weldadigheid door Tiemen Stuiver.

portret maatschappij van weldadigheid'Het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.
Om het doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), met de bedoeling de bedeelde op te leiden tot zelfstandige boer. Plaatsing gebeurde op vrijwillige basis na een verkregen aanbevelingsbrief van een afdeling dan wel subcommissie.
Dinsdag 27 november om 20.00 uur zal Broeder Tiemen Stuiver een lezing verzorgen over de ‘Maatschappij van Weldadigheid’ die haar 200-jarig jubileum viert.

Het belooft een boeiende lezing te worden over de sociale geschiedenis die zich voltrok aan onze voordeur. In onze loge kennen we nazaten van de kolonisten. Het leven toen en nu, een wereld van verschil.

icon

Odd Fellows Heerenveen |  Herenwal 10 | 8441 AZ HEERENVEEN | Friesland

(c) 2019 Odd Fellows Heerenveen, realisatie website: Noordoost.nl