Als u deze website hebt aangeklikt, zult u misschien denken: 'Odd Fellows…., wat zijn dat?' En mogelijk denkt u ook: 'Wat doen die nou in Heerenveen?'

Om maar met de eerste vraag te beginnen: Het zijn gewone mensen, maar wél met een doel! En dat doel is: je betrokken voelen bij je medemens, respect hebben voor die medemens, tolerant zijn en die medemens geestelijke ruimte bieden. Odd Fellows vertalen dit in werken aan jezelf, sociaal actief zijn en het zoeken naar het diepere in dit leven. We kunnen het in drie woorden samenvatten: vriendschap, liefde en waarheid.

Johan Willem Friso loge Dagelijks lees je het in de krant en tijdschriften, hoor je het voor de radio en zie je het op de tv: in deze tijd zijn geld, status, efficiency, vooruitgang, materiële welvaart en uiterlijkheden erg belangrijk. Groepen waaraan wij in het verleden onze zingeving ontleenden, worden steeds onbelangrijker. Toch is bij heel veel mensen de vraag naar zingeving en de behoefte aan spirituele ontwikkeling aanwezig. Er is een scala aan boeken, cursussen en kleinere groepen ontstaan waarméé en waarín mensen deze zingeving en spiritualiteit kunnen ontwikkelen. En dan niet gestuurd door wat men moet vinden, maar zélf zoekend naar een eigen invulling ervan, samen met anderen. Dát gebeurt bij de Odd Fellows.

De Odd Fellows vormen een wereldwijde vereniging op ethische grondslag. In Nederland en België zijn er zo’n 100 plaatselijke verenigingen. Zo’n plaatselijke vereniging wordt 'loge' genoemd. Dit woord komt van het Engelse 'lodge' dat hut of herberg betekent. De loges zijn gesticht vanuit de Independent Order of Odd Fellows. Deze organisatie streeft ernaar díe eigenschappen in de mens te ontwikkelen die leiden naar grotere verdraagzaamheid jegens de medemens. De mens is immers als denkend wezen medeverantwoordelijk voor hetgeen zich in de samenleving afspeelt!

En dan de tweede vraag: wat doen die Odd Fellows nu in Heerenveen?
De Johan Willem Frisologe (de mannenloge) en de Iris Rebekkahloge (vrouwenloge) zijn actief in Heerenveen en omgeving. In Friesland zijn er 11 plaatselijke verenigingen, waaronder in Sneek, Leeuwarden en Drachten. De plaatselijke loges zijn maatschappelijk actief door het mede uitvoeren van projecten, gericht op ondersteuning en ontplooiing. De beide loges hier ter plaatse steunen o.a. studenten en schooltjes in de Derde Wereldlanden. Maar ook binnen de regio zijn de loges actief! Zo is er het project ‘Fredeshiem’ waarbij mensen die dat nodig hebben , eens een weekend worden verwend in een andere, plezierige omgeving. Ook is er het project ‘Wensen van mensen’. Hierbij gaat het om mensen uit verzorgingshuizen, die bijvoorbeeld familie of (oude) vrienden willen bezoeken en niet de mogelijkheid hebben of in staat zijn dat zélf te regelen. De Odd Fellows zorgen dan o.a. voor vervoer. Het zijn maar een paar voorbeelden die hier zijn genoemd.

Iedere vereniging heeft een vaste wekelijkse of tweewekelijkse logeavond. Deze bijeenkomst staat in het teken van bezinning, kennis nemen van elkaars ervaringen en standpunten en elkaar als mens ontmoeten. Kortom: verdieping en contact. Vrouwen en mannen komen apart van elkaar samen. In deze tijd van individualisering tracht de orde een nieuw verband te zijn.

Mogelijk denkt u: 'Misschien tóch wat voor mij?' Waag er dan eens een e-mailtje of telefoontje aan of geeft u op voor de open avond.
Niet aarzelen! Doen!!

Contactpersoon:

Manfred Hoekstra,  secretaris Johan Willem Friso Loge:

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

telefoon: (0513) 651376Spreuk van de week: "De schoonheid van de stilte kan troost aan de mens bieden"

Vorige spreuken:
"Ook voor gedrag geldt: alle waarom heeft zijn daarom"
"Men doet wat men kan, maar er valt nog veel te leren"
"Geloof degenen die de waarheid zoeken; twijfel aan degenen die hen hebben gevonden"
"The happiest people seem to be those who have no particular cause for being happy, except that they are so" (William Ralph Inge).
("De gelukkigste mensen schijnen zij te zijn die geen speciale reden hebben om tevreden te zijn, behalve dan dat ze het zijn")