Jan Warndorf

Op woensdag 14 februari om 20:00 had het Filosofisch café Heerenveen Jan Warndorff als gastspreker.

Plaats: Odd Fellowhuis aan de Herenwal 10 in Heerenveen.

14 februari is Valentijnsdag, de dag van de liefde. Liefde is ook een van de drie kernwaarden van de Odd Fellows. Hoe toepasselijk dan dat de liefde een voornaam thema is binnen het werk van de humanisticus en filosoof Jan Warndorff. In zijn lezing bepleitte hij een uitbreiding van het beeld van onszelf als homo sapiens tot dat van de homo amore: als het wezen dat in staat is om dit leven te waarderen, en ervoor te zorgen, en lief te hebben. Voortbouwend op de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset en het welbekende boekje De Kleine Prins, gaf Warndorff invulling aan de liefde op een manier die veel verder strekt dan romantische gevoelens. Liefhebben blijkt een concrete praktijk die je op allerlei levensvelden kunt beoefenen, tot en met het filosoferen zelf. “Probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden”: dat is het overkoepelende motto. 

Over de spreker

Jan Warndorff is geboren en getogen in West- en Oost-Afrika en verbleef daarnaast ook in de Verenigde Staten, Israël, Engeland en Brazilië. Hij is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek. In 2017 verscheen bij Lemniscaat zijn debuut ‘Geen idee: filosofie van het boerenverstand’, gevolgd in 2021 door ‘Ik ben de wereld: anders denken in de 21 e eeuw’. Daarnaast publiceert hij in o.a. NRC, Trouw en Volzin.

Recensies van zijn werk:

https://www.trouw.nl/home/-geen-idee-van-jan-warndorff-oprechte-verwondering-over-de-werkelijkheid~a26a3dfd/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/04/probeer-van-zoveel-mogelijk-zoveel-mogelijk-te-houden-12370367-a1568926

https://www.nieuwwij.nl/opinie/jan-warndorff-denkt-het-leven-op-de-rand-van-de-afgrond/

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/11/dit-boek-is-een-monumentje-voor-het-alledaags-bestaan-a4065161

https://www.pietvandie.nl/recensies/boeken/jan-warndorff-ik-ben-de-wereld-anders-denken-in-de-21e-eeuw/