Woensdagavond 30 april 2014 hadden we op een gezamenlijke loge avond Viola Baas te gast. Viola is een PR-medewerker van de Stichting Hulphond Nederland (www.hulphond.nl) en maakt ook gebruik van een hulphond. Ze vertelde heel enthousiast over het werk van de stichting en ze had haar hond Bo meegenomen, wat heel ondersteunend werkte.

 

De stichting leidt jaarlijks een vijftigtal hulphonden op om mensen met een beperking zelfstandiger te kunnen laten functioneren. Hulphonden worden opgeleid in 4 categorieën (zie www.hulphond.nl).  Totaal heeft de stichting ongeveer € 3.000.000 per jaar nodig. Tweederde komt uit collectes en schenkingen. Een derde komt van de zorgverzekeraars. Behalve opleiding van honden vergt de nazorg en begeleiding ook veel werk. 35 mensen werken voor de stichting en de stichting maakt gebruik van circa 400 vrijwilligers.

Op het einde van de geslaagde avond werd namens de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de Johan Willem Friso en de Iris Rebekkahloge een check van € 300 voor de Stichting Hulphond Nederland overhandigd.