NL-Doet is de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds op 15 en 16 maart 2013.

15 maart zal de Commissie Maatschappelijk Activiteiten van de Odd Fellows in Heerenveen hulp aan bieden om in het verzorgingshuis de Miente in Gorredijk mee te helpen een “ Multicultidag” te organiseren in het kader van Nl-doet.

Dat een vrijwilligers inspanning niet alleen een last is maar ook een zeer positieve bijdrage kan leveren blijkt ook uit onderzoek dat René Bekkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gedaan.

Hieruit blijkt dat 40% van de Nederlanders zich met vrijwilligerswerk bezig houden, vooral bij clubs, kerken en in de gezondheidszorg. Ze voelen zich gelukkiger en gezonder doordat zij een bijdrage aan de maatschappij leveren. Uiteindelijke leven ze ook langer.

Bovenstaande is misschien een aanmoediging om actief aan deze dag mee te doen. U bezorgt niet alleen de bewoners van het verzorgingshuis een onvergetelijke dag, maar vooral ook uzelf.