Het jaar 2024 wordt voor de Odd Fellows in Heerenveen een feestelijk jaar. We vieren dat de Odd Fellows 100 jaar actief zijn in Heerenveen en omstreken. De mannen, verenigd in de Johan Willem Friso Loge, zijn vanaf 1924 actief. Eerst als club en vanaf 1949 als loge. Zij vieren dit jaar een dubbel kroonjaar. De vrouwen, verenigd in de Iris Loge, zijn vanaf 1959 actief. Zij bestaan 65 jaar, geen kroon jaar maar toch een goede reden voor een feestje. 

We gaan onze jubilea in 2024 op meerdere momenten vieren. Daarvoor is een jubileumprogramma gemaakt met een scala aan activiteiten voor leden, gasten en belangstellenden. We willen laten zien wie we zijn en wat we doen.

 

We willen anderen laten delen in ons feest. Dat doen we door geld in te zamelen voor een goed doel.

De keuze is gevallen op Stichting De Buurtkok. Deze stichting wil gezond eten bereikbaar maken voor iedereen. Op hun websiteschrijven zij hierover: ‘Helaas zien we dat gezonde producten steeds prijziger worden, terwijl ongezonde alternatieven doorgaans voordeliger zijn. Het is onze missie om deze ongelijkheid aan te pakken en gezond eten voor iedereen toegankelijk te maken’. Met de opbrengsten uit verkoop, donaties en subsidies worden wekelijks maaltijden geschonken aan buurtgenoten die het zwaar hebben. Hoe meer steun Stichting De Buurtkok ontvangt, hoe meer ze kunnen geven en hoe groter de impact wordt. Daar doen wij als Odd Fellows graag aan mee!!

Meer informatie over De Buurtkok is te vinen op https://debuurtkok.nl

 

Interessante activiteiten om alvast in de agenda te zetten voor leden en niet leden:

Filosofisch café: op 14, februari, 10 april, 9 oktober en 11 december. 

Muziekavond met Gabriël Vriens: op woensdag 24 april

Natuurwandeling Ketliker Skar: in mei, de datum wordt nog bekend gemaakt. 

Museumreis: in mei, de bestemming en de datum worden nog bekend gemaakt. 

In de komende tijd volgt meer informatie over onze jubileumactiviteiten en ons goede doel.

Kijk daarom regelmatig op onze website en volg ons op facebook.