Speciaal voor de Kerst heeft de in Friesland opgegroeide Colombiaanse Andrea 'een wensboom' bedacht. Kinderen mogen er hun wensen opschrijven of laten opschrijven die dan in de boom komen te hangen. "Wij hopen dat er mensen zijn die met donaties de wensen van de kinderen in vervulling willen laten gaan.”

 

Haar woorden raken ons. Ook wij willen als Odd Fellows een lichtpuntje zijn voor een ander. Nu we bijna het jaar gaan afsluiten en we de gezellige feestdagen gaan voorbereiden leek het ons een mooi gebaar om €250,- over te maken aan Andrea’s Stichting 'Mi Barrio Mi Sueño'. Hopelijk kunnen er veel wensen mee worden vervuld.

 

De stichting 'Mi Barrio Mi Sueño' (Mijn Wijk Mijn Droom) is Nederlands en heeft zich ten doel gesteld de zwakkeren in de Colombiaanse maatschappij weerbaarder te maken. Zo verzorgt de stichting sinds drie jaar boks trainingen en sociaal-emotionele trainingen voor meisjes en vrouwen die te maken hebben met discriminatie en seksueel geweld.

 "Ik kom zelf uit Bogotá in Colombia. Mijn biologische moeder zat in een gewelddadige relatie. Vandaar dat ik mij hiervoor inzet. Ik wil de meisjes en vrouwen in de sloppenwijken van Medellín weerbaarder maken. "

 

De hulpstichting heeft de officiële 'AMBI status'. Dat betekent dat de giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Stichting Vrijwilligers in Colombia.

De Smak 18 6851 CR IJlst

IBAN: NL24 INGB 0006216415