DSC05573

In wijkcentrum de Kempenaer schonk Hieke de Jong, namens de Heerenveense Odd Fellows, tijdens de NL-Doet actie, € 750,- aan Vluchtelingenwerk Heerenveen.

Vluchtelingen in Heerenveen volgen in wijkcentrum De Kempenaer een inburgeringscursus en leren onze taal en gewoontes. Dit jaar is, in het kader van de NL-Doet actie, gekozen voor een internationale taal namelijk muziek. Hiertoe is een gelegenheidskoor geformeerd van 20 vluchtelingen met een verblijfsstatus en 30 Odd Fellowsleden onder auspiciën van zangschool Vocaliezz. 's Morgens werd gerepeteerd en 's middags was er een uitvoering voor belangstellenden.

Het doel van deze actie is deelnemers en toeschouwers te laten ervaren, wat de effecten zijn als mensen uit allerlei culturen samenwerken en muziek maken. De Odd Fellows willen graag dat nieuwkomers zich hier thuis voelen. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Veel van de Odd Fellowsleden zijn zelf actief vrijwilliger op maatschappelijk gebied.

De beide Odd Fellowsloges in Heerenveen hebben samen meer dan 120 leden. De leden hebben een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen. Hierbij is afkomst, opleiding en maatschappelijke positie niet zo belangrijk. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Zie ook de fotoreportage van deze dag.