logegebouwLezingen in Januari 2015

Ook dit jaar worden er door commissie Algemene Zaken van de Odd Fellows in Heerenveen in de maand januari 2015 op vrijdagochtend lezingen georganiseerd, die zowel voor Odd Fellow leden als voor buitenstaanders toegankelijk zijn.

De eerste bijeenkomst is op 16 januari, spreker Piet Hullegie over de Dode Zee rollen

Een lezing over de hectiek rond de vondst van de Meer dan 2000 jaar oude geschriften, die in de grotten aan de oevers van de dode zee bij toeval zijn gevonden. Het verhaal is als een spannend jongensboek. De vondst wordt als een van de grootste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw beschouwd. De rollen hebben een nieuw licht geworpen op de vorming en de overlevering van de Bijbel. Ze zijn van groot belang voor het begrijpen van de oorsprong van het christendom.

Kort gezegd: een belangrijke vondst.

 

De tweede wordt gehouden op 23 januari, spreker Rudolf de Jong; thema: Domela Nieuwenhuis.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 -1919) was in zijn tijd een bekende Nederlander van internationale betekenis die niet weg te denken is uit de Geschiedenis van Friesland en i.h.b. van de woudstreek. Deze drie aspecten van zijn leven zullen ter sprake komen evenals zijn charisma. Hij ontwikkelde zich ‘Van Christen tot Anarchist’ (zoals de titel van zijn herinneringen luidt). Op deze ontwikkelingsweg ontmoeten wij zowat alle sociaal-politieke vraagstukken van zijn tijd. Zowat alle sociaal-politieke vraagstukken en geestelijke stromingen van zijn tijd komt men bij Domela tegen: theologie, vrijdenken, sociaaldemocratie, anarchisme, revolutie, stemrecht, parlementarisme, vrede en antimilitarisme, vegetarisme, geheelonthouding, vrouwenemancipatie, onderwijs, volksopvoeding. Alleen de kunst heft hij aan zijn zoon Cesar overgelaten. Ondanks de uiteenlopende stadia die je in zijn leven kan onderscheiden, lopen er een aantal permanente lijnen door dit leven, waarin ook de tragiek niet ontbrak. De rijkdom aan activiteiten en contacten maken hem tot een ideale figuur voor een museum, waarin zelfs de kunst niet ontbreekt.

De derde ochtend , 30 januari, zal Willem ter Horst vertellen over zijn expeditie over de Zuidpool.

 

Hoeveel mensen zullen dit gedaan hebben: een voettocht maken over de Zuidpool. Willem heeft het gedaan en gaat ons erover vertellen

Voor de pauze de voorbereiding en het pad tot de start van de expeditie en interactie over de verwachtingen.

Na de pauze de expeditie zelf en wat het hem gebracht heeft. Dan is er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Alle lezingen beginnen om 9.30 uur, Odd Fellowgebouw open vanaf 9.00 uur, Herenwal 10,

8441 AZ Heerenveen.

Prijs: 1 ochtend € 10,-, voor 3 ochtenden € 25,-.