Welkom bij de Odd Fellows Heerenveen vriendschap liefde waarheid

odd fellows schakel mensen header

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

wet van ritme odd fellows hele olifant in beeld 300Bouwsteen van Durk van der Veen

De muziek die goed bij deze bouwsteen past, het nummer Megaton van Boudewijn de Groot is een protest tegen de uitwassen van de industrialisatie nu ruim 50 jaar geleden, heden actueler dan ooit. Of toch de best gehandhaafde wet aller tijden, de Wet van behoud van Ellende.

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede is de ondertitel van het boek DE HELE OLIFANT IN BEELD van Marja de Vries.

In de vorige bouwsteen heb ik getracht enig inzicht te geven in de wet van de polariteit en de afgeleiden daarvan. Nu ben ik inmiddels toe aan de wet van Ritme, dat ons leert dat alles in
beweging is in relatieve dualiteit, waardoor niets blijft en alles altijd in verandering is Deze wet is ook bekend als de wet van vergankelijkheid van alle dingen

Dan nu de bouwsteen, de wet van Ritme.

Ritmes kennen we allemaal, hartslag, ademhaling, dag-nacht ritme enz. Ritmes zijn van nature in een volmaakte dynamische harmonie Tijd is in dit opzicht een zich eindeloze serie cycli van een zich herhalend patroon, zoals opkomst en ondergang van beschavingen en zelfs universums.
Raakt een ritme zelf verstoord, dan wordt ook de harmonie verstoord De natuur is vol van allerlei kleine en grote ritmes, waarop de mensheid gelukkig op de hele grote maar weinig invloed heeft Deze steeds terugkerende cycli zijn niet alsmaar hetzelfde maar kennen een voortdurende vernieuwing waardoor groei en ontwikkeling mogelijk is, maar ook het omgekeerde, onze huidige menselijke beschaving van het dominator model lijkt in een chaotische eind fase te zijn om te transformeren naar een nieuwe beschaving volgens het partnerschaps model waarin samenwerking en gelijkwaardigheid kenmerkend zullen zijn. Dit in een cyclus van ruim 5000 jaar, als individuen maken wij het persoonlijk niet meer mee.

Op zeer grote schaal kennen wij het ontstaan en vergaan van sterren stelsels en zelfs melkweg stelsels en komplete universums. Hier op onze aarde kennen we een ritme van klimaat veranderingen waaronder ijstijden en warmere perioden maar ook in de aarde, de beneden wereld, vinden vele ritmische processen plaats. De meeste van wat wij natuur rampen noemen zijn van natuurlijke oorsprong, bosbranden door bliksem inslag en aardbevingen in breuklijn gebieden.

Helaas worden er door de mensheid natuurlijke ritmes verstoord die op korte termijn dramatische gevolgen hebben. De huidige stikstof crisis en ook de CO2 kwestie heeft te maken met onze huidige levensstijl, ons consumptie patroon, ons hang naar alsmaar meer. Het natuurlijke ritme van zuurstof en koolzuur uitwisseling is door onze ongebreidelde energie behoefte en vlees consumptie danig uit evenwicht Herstel is mogelijk maar vereist een levensstijl omslag van ieder individu.
De huidige wetsvoorstellen, inkrimping veestapel dus minder voedsel productie en beperkingen in de bouw en snelheids beperking in het verkeer zijn mijns inziens slecht symptoom bestrijding. Grote energie slurpers zijn het mobiele internet, de datacenters gebruiken in de orde van grootte wat de spoorwegen gebruikt en zoals bekend ook het auto en vliegverkeer. Kringloop landbouw voor de lokale markt zou gestimuleerd moeten worden (waarom moet ik spercie boontjes uit Egypte eten?). Kringloop is vanuit ecologisch oogpunt zeer gewenst maar staat haaks op economische groei, gericht op maximale geldstromen.

Hergebruik van het reeds geproduceerde bespaart grondstoffen en energie Het ritme of cyclus van goedkope producten uit China, van kwaliteit voor eenmalig gebruik, en vrijwel gratis bij de huisdeur afgeleverd (of gekocht bij de Action) is in milieu-ecologisch opzicht duurkoop.


Momenteel wordt op NPO1 de serie Earth from space uitgezonden (do. avond). Hierin 'overigens fraaie' beelden van menselijke activiteit zoals uitbreiding van steden, maar ook ontbossing, grote gebieden met mono culturen, verval van koraalriffen en vele andere laten een verontrustend beeld zien. In het grote ritme van opkomst en ondergang van menselijke beschavingen zullen ook deze menselijke strukturen vervallen in ruines zoals we die nu onder andere van de Maja cultuur kunnen zien.

Over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Is het degene die op de knop drukt of is het de opdrachtgever? Hoeveel slachtoffers zijn er bespaard met de vernietiging van een bommen fabriek met de voorraden bedoeld voor aanslagen door IS? En hoeveel slachtoffers en gewonden en agressie en geweld door vuurwerk kunnen we besparen, of is dit een Nederlandse traditie waard?

Een andere verstoring is de gaswinning in Groningen, ondanks stopzetting duurt het waarschijnlijk nog tientallen jaren voor dat de situatie weer stabiel is Deze cyclus dan maar voortzetten met andere kleinere gasvelden? Of probleem opschuiven door te importeren? (transport is CO2 uitstoot) Bruikbare grootschalige en betaalbare oplossingen hebben we nog niet Warmte pompen (feitelijk een omgekeerde airco) zijn nog in een ontwikkelings fase, nu nog lawaaiig en beperkte capaciteit, bruikbaar voor zeer goed geisoleerde gebouwen. Isolatie is het startpunt van energie besparing.

Er valt uiteraard veel meer te zeggen over de natuurlijke ritmes en de helaas onevenwichtige ritmes van de mensheid. Omwille van de CO2 toename in deze ruimte besluit ik met het volgende; Om het gehele volk in overeenstemming te brengen met een gehele gezonde aarde is een cultuur of levensstijl omslag nodig met een taal die uitdrukking geeft aan de liefde voor de natuur met haar natuurlijke ritmes.

Uit Corpus Hermeticum (de geest spreekt tot Hermus).

De essentie van het Universeel Bewustzijn is Liefde en Wijsheid.
Het Universeel Bewustzijn werkt via Geest en Ziel.
Het Universeel Bewustzijn creëert Eeuwigheid.
De essentie van Eeuwigheid is onveranderlijkheid.
Eeuwigheid werkt via onsterfelijkheid en voortbestaan.
Eeuwigheid creëert het Universum.
De essentie van het Universum is ordening.
Het Universum werkt via omkeren en terugkeren.
Het Universum creëert tijd.
De essentie van Tijd is verandering.
Tijd werkt via toename en afname.
Tijd creëert Ontwikkeling.
De essentie van Ontwikkeling is Leven.
Ontwikkeling werkt via kwaliteit.

icon

Odd Fellows Heerenveen |  Herenwal 10 | 8441 AZ HEERENVEEN | Friesland

(c) 2019 Odd Fellows Heerenveen, realisatie website: Noordoost.nl